Rekonstrukce a dostavba areálu firmy Steel Partner
REALIZACE
Původně rodinný dům s rozsáhlým pozemkem, situovaný na rušné křižovatce v Ostravě-Porubě, byl upraven pro potřeby firmy Stell Partner a doplněn o nový objekt s multifunkčním využitím, určený ...
Rekonstrukce nádražní budovy a restaurace Poděbrady
REALIZACE
Jedna z prvních funkcionalistických nádražních budov na našem území, navíc nedávno prolášena za kulturní památku, se v roce 2015 dočkala částečné rekonstrukce. Záměr byl jasný - částečně ...
Obytná zóna K Lukavici
REALIZACE
Projekt představuje 18 řadových nízkoenergetických rodinných domů s kompletní novou dopravní a technickou infrastrukturou. Rodinné domy jsou koncipovány ve dvou velikostních kategoriích 4+kk a 5+kk.

REALIZACE

Kaple Panny Marie Sněžné v Budči

[17.6.2009] Obec Budeč leží nedaleko Žďáru nad Sázavou na hlavní silnici do Jihlavy. Má nevelkou náves, lemovanou staršími hospodářskými staveními. Donedávna na ní stála poněkud stranou stará kaplička. Na jejím vzhledu a stavebně-technickém stavu se nepříznivě podepsaly stáří a podnebí na Vysočině. Místní obyvatelé rozhodli o jejím zbourání a stavbě kaple nové. Ta nyní stojí na volném prostranství v centrální části návsi, nedaleko místa, kde stála stará stavba.

Nová kaple je umístěna svým vstupním průčelím směrem k silnici Žďár – Jihlava, probíhající návsí. Stavba je od hlavní komunikace dostatečně odsazena, aby kolem ní bylo vytvořeno přiměřeně velké prostranství s parkovou zelení, chodníky, lavičkami a shromažďovací plochou před vstupem. Kaple se svou zvonicí nyní tvoří novou dominantu návsi – nový orientační bod obce a významný urbanistický prvek.

 

Architektonické řešení a návrh

Návrh kaple vychází z tradičního uspořádání sakrálních staveb a zadání klasické stavby ze strany investora. Jednoduchá koncepce je na první pohled jasně čitelná. Tvarosloví je jednoduché, střízlivé až skromné. Stavba nemá kolemjdoucí ohromit svou monumentalitou, extravagantním tvarem a drahými materiály.

Na jihovýchodní uliční straně kaple je umístěno vstupní průčelí. Vstup je krytý podloubím zvonice a nad vstupním portálem je na fasádě umístěn symbol s motivem zasvěcení kaple Panně Marii Sněžné – Marianotyp a stylizované sněhové vločky.

Vlastní chrámový prostor je jednolodní s bočním osvětlením z obou stran trojicemi podlouhlých vertikálních oken. Loď je zaklenuta valenou klenbou. Presbytář je zvýšený o dva kamenné schody, vějířovitě se otvírá tak, že v jeho rozšířené části vzniká možnost bočního šikmého osvětlení. Má díky vydutí zadní stěny a vyklenutí kamenných schodů vpředu mandlovitý tvar oka, které svými ostrými konci prolamuje boky lodi. Toto prolomení bočních stěn evokuje křížení příčné lodi a je samozřejmě patrné i zvenčí v modelaci obvodových stěn a zastřešení. Půdorys tím dostává symbolický tvar kříže.

Na exteriéru kaple je nejvýraznějším prvkem zašpičatělá zvonice, která se tyčí nad vstupem na dvou kamenných pilířích. Na vrcholu se otvírá do čtyř světových stran trojúhelníkovými otvory, kterými se šíří zvuk zvonu do širokého okolí.

Vstup do kaple je zdůrazněn i zvýšeným nástupem po třech kamenných schodech. Loď stejně jako závěrečná apsida se zákristií jsou zastřešeny sedlovými střechami stejného, strmějšího sklonu. Z hlavní střechy vybíhají pouze dva cípy zastřešení transeptu presbytáře. Příjemnými dekorativními prvky v jinak hladké fasádě jsou plasticky zalamovaná venkovní ostění oken a dveří.

 

Dispoziční řešení

Do kaple se vstupuje přes podloubí pod zvonicí dvoukřídlými masivními dveřmi do zádveří a odtud dalšími dvoukřídlými, plně zasklenými dveřmi do chrámové lodi.

V prostoru lodi jsou po obou stranách umístěny dřevěné lavice pro čtyřicet sedících. Středem mezi lavicemi je umožněn přístup k presbytáři, jež je v zadní části ukončen vydutou stěnou, kterou lze z obou stran obejít a vstoupit do zákristie.

Točitým schodištěm ze zádveří se vchází na galerii, která vede do zvonice.


 

Stavební a materiálové řešení

Na rozdíl od skromného a střízlivého tvarosloví architektonických hmot a prvků bylo ve volbě stavebních materiálů přihlédnuto k jejich ušlechtilosti, nadčasovosti a trvanlivosti. Stavební techniky jsou soudobé – valená klenba nad chrámovou lodí je odlita z železobetonu jako relativně tenká homogenní skořepina. Zdivo kaple je cihelné, z obou stran opatřené hladkou omítkou. Dřevěné dveře a okna mají zasklení neprůhlednými bílými skly, jež propouští dostatek světla dovnitř, ale neruší výhledem ven. Tesařská konstrukce krovu je zakryta hladkou měděnou falcovanou střešní krytinou.

Výrazným stavebním a zároveň dekorativním materiálem v exteriéru i interiéru je lipnická žula. Z venkovní strany je s ní obložen vstupní portál se sloupy pod zvonicí, venkovní kamenné schodiště a obklad soklu po obvodu stavby, vybíhající místy vzhůru k vertikálám oken. Chodníky a zpevněné plochy jsou tvořeny mozaikou drobných žulových kostek.

V chrámové lodi je položena kamenná dlažba a kamenem jsou obloženy i dynamické vlnící se schody presbytáře.

Střízlivé provedení stavby nabízí pouze několik symbolických dekorativních prvků. Ty venkovní jsou vytvořeny z nerezové oceli – na fasádě Marianotyp a stylizované vločky sněhu a na vrcholu zvonice kříž, reminiscence starého kříže z původní kapličky.

Interiér je vybaven masivním dřevěným mobiliářem. Na vyduté čelní stěně presbytáře je umístěna velká, moderní skleněná plastika s reliéfem Panny Marie Sněžné. Stejnou technikou byly vytvořeny i skleněné výplně jinak nerezového zábradlí galerie.

 

Počítačové zpracování

Podoba kaple je svým pojetím klasická, jednoduchá, přehledná, přesto však svým architektonickým ztvárněním moderní a soudobá. Projekt byl zpracován v ArchiCADu. Autoři si ve fázi studie vytvořili virtuální budovu, z níž generovali 2D výkresy řezů, půdorysů, pohledů, axonometrie a perspektivy. Finální fotorealistické rendery byly dokončeny v Artlantisu.

ArchiCAD byl použit také pro zpracování technických detailů jako například spárořezů dlažeb a obkladů nebo styků prvků v nároží a Artlantis pro dokonalou prezentaci výsledného vzhledu jak detailních prvků, tak celého objektu.


PROJEKT: 2004 – 2005
REALIZACE: červenec 2006 – srpen 2008

název stavby Kaple Panny Marie Sněžné v Budči
místo stavby Obec Budeč, okr. Žďár nad Sázavou, Kraj Vysočina
investor Obec Budeč
autorství ing. arch. Karel Rosecký, Ateliér ing. Milana Pelikána
spolupráce STATIKA: ing. Miloslav Hamala, IP-Systém Olomouc, STAVEBNÍ FIRMA: ing. Jan Souček, Velká Losenice, UMĚLECKÁ DÍLA – EXTERIÉR: Jan Zemánek, Nový Jičín, UMĚLECKÁ DÍLA – INTERIÉR: Milivoj Husák, Brno
ArchiNEWS 2/09
Martina Svobodová
 


 
 
Aktuality o informačních technologiích a architektuře vychází od roku 1999.
Vydává Centrum pro podporu počítačové grafiky ČR s.r.o. ve spolupráci s earch.cz
 
© Copyright 2007 - 2012 Centrum pro podporu počítačové grafiky s.r.o. a earch.cz. Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.