Rekonstrukce a dostavba areálu firmy Steel Partner
REALIZACE
Původně rodinný dům s rozsáhlým pozemkem, situovaný na rušné křižovatce v Ostravě-Porubě, byl upraven pro potřeby firmy Stell Partner a doplněn o nový objekt s multifunkčním využitím, určený ...
Rekonstrukce nádražní budovy a restaurace Poděbrady
REALIZACE
Jedna z prvních funkcionalistických nádražních budov na našem území, navíc nedávno prolášena za kulturní památku, se v roce 2015 dočkala částečné rekonstrukce. Záměr byl jasný - částečně ...
Obytná zóna K Lukavici
REALIZACE
Projekt představuje 18 řadových nízkoenergetických rodinných domů s kompletní novou dopravní a technickou infrastrukturou. Rodinné domy jsou koncipovány ve dvou velikostních kategoriích 4+kk a 5+kk.

REALIZACE

Radnice pro Prahu 10

[7.4.2016] Pokud by se naplňovaly ideje diplomových prací, Praha 10 by už jistě měla novou radnici, a to třeba tu z pera Tomáše Livňanského. Jeho návrh zahrnuje jak samotnou budovu radnice, ve které se kolem atria seskupují jednotlivé provozní celky, tak i úpravu prostoru před radnicí do podoby náměstí.

diplomová práce
autor: Tomáš Livňanský
Vedoucí práce: Prof. Ing. arch. Ján Stempel, Ing. arch. Ondřej Beneš

Zadáním diplomové práce je návrh nové budovy pro úřad městské části Praha 10, která dnes sídlí ve Vršovické ulici v technicky i kapacitně nevyhovující budově. Návrh radnice má kromě samotného úřadu pro cca 400 zaměstnanců obsáhnout i jiné, doplňkové funkce, které v daném území chybí nebo jsou nedostatečné. Nová budova by měla tvořit reprezentativní sídlo MČ a ve svém okolí pomoci vytvořit živé lokální centrum.

Samotné místo Strašnic je zajímavé svým pestrým okolím. Vilová čtvrť na západě, bloková zástavba na východě, solitérní secesní škola (v roce 2016 se plánuje otevření nové zš v této budově) na východě a Parkem Gutovka na jihu. Vymezené území se svažuje k jihu, převýšení severní a jižní hrany pozemku je ±3m. Pozemkem diagonálně prochází tubus metra linky A a nachází se zde tramvajové a autobusové zastávky. Celé místo má potenciál stát se živým centrem městské části. Dnes je však místo značně nečitelné a funguje pouze jako přestupní místo sítě MHD.

V návrhu je stavba umístěna do západní části pozemku a dodržuje uliční čáru ulice Starostrašnická. Vrací se tak k historickému vedení ulice a vytváří jasně definované náměstí ve svém předprostoru. Budova je rozdělena do několika částí a kromě kancelářských ploch nabízí v parteru i plochy kavárny, knihovny, infocentra, pošty, klubovny pro komunitní kluby a další plochy k pronájmu. Všechny tyto dodatečné funkce jsou umístěny v otevřeném proskleném parteru. Úřad samotný je rozdělen do 4 zón. Do první zóny spadá přepážková hala s podatelnou, tedy vše, co se nejčastěji používá. Zóna druhá je tvořena kancelářemi otevřenými na úřední hodiny, zóna třetí je veřejnosti nepřístupná a zóna čtvrtá je zóna reprezentativní, skládající se ze zastupitelského/ konferenčního sálu s foyer a terasou tyčící se nad náměstím.

Stavba s atriem uprostřed je provedena z železobetonu s fasádou tvořenou obkladem z jurského vápence.

Práce byla oceněna druhým místem v soutěži pořádané Světovou asociací přírodního kamene WONASA s předáním ceny a prezentací ve Veroně v rámci největšího festivalu přírodního kamene MARMOMACC 2015.

název stavby Radnice pro Prahu 10
místo stavby Praha 10 - Strašnice
investor MČ Praha 10
autorství Ing. arch. Tomáš Livňanský
spolupráce
Tomáš Livňanský
 


 
 
Aktuality o informačních technologiích a architektuře vychází od roku 1999.
Vydává Centrum pro podporu počítačové grafiky ČR s.r.o. ve spolupráci s earch.cz
 
© Copyright 2007 - 2012 Centrum pro podporu počítačové grafiky s.r.o. a earch.cz. Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.