Rekonstrukce a dostavba areálu firmy Steel Partner
REALIZACE
Původně rodinný dům s rozsáhlým pozemkem, situovaný na rušné křižovatce v Ostravě-Porubě, byl upraven pro potřeby firmy Stell Partner a doplněn o nový objekt s multifunkčním využitím, určený ...
Rekonstrukce nádražní budovy a restaurace Poděbrady
REALIZACE
Jedna z prvních funkcionalistických nádražních budov na našem území, navíc nedávno prolášena za kulturní památku, se v roce 2015 dočkala částečné rekonstrukce. Záměr byl jasný - částečně ...
Obytná zóna K Lukavici
REALIZACE
Projekt představuje 18 řadových nízkoenergetických rodinných domů s kompletní novou dopravní a technickou infrastrukturou. Rodinné domy jsou koncipovány ve dvou velikostních kategoriích 4+kk a 5+kk.

REALIZACE

Viladům z pražské šestky

[26.2.2016] Jak si poradit s komplikovanou pražskou parcelou? Autoři navrhují objekt s půdorysem ve tvaru L v soudobém architektonickém hávu a zároveň se snaží o včlenění stavby do kontextu místa. Ukazujeme výsledný projekt.

Navrhovaný čtyřpodlažní dům (1PP, 3NP) odpovídá dnešním trendům moderního individuálního bydlení, zároveň ale celková hmota objektu, reaguje na stávající zástavbu - svoji hmotou a výrazovými prostředky se snaží propojit a reagovat na typy urbanistického (zahuštěná zástavba/izolovaný objekt) a hmotového (drobnější objekty/objekty činžovních a bytových domů) řešení v tomto území.

Dům vychází z limitů místa a také ze současných urbanistických a architektonických trendů. Těmito trendy je myšleno zahušťování městských struktur, jejichž cílem je směřování k udržitelnému rozvoji sídel. Toto zahušťování však nesmí snižovat komfort bydlení okolní již funkční zástavby, ale musí být do okolí vhodně včleněno a tím vytvořit prostor bez zbytkových ploch. Zvoleným typem zástavby - individuálního bydlení, navržený objekt reaguje na blízkost přirozeně zahuštěné zástavby ve stávajícím území. Nejen celková hmota, ale i náplň objektu (rodinný dům), reaguje na stávající zástavbu rodinného bydlení, a nesnaží se konkurovat blízko umístěným činžovním domům ani nově plánované bytové zástavbě v blízkosti.

Objekt je z důvodu složitosti tvaru a sklonu parcely koncipován v přibližném tvaru písmena L. Z důvodu dodržení odstupových vzdáleností od stávající a plánované výstavby je dům odsazen od stávající komunikace a tím došlo i k vytvoření přirozeného volného předprostoru. Tento prostor tvořen soustavou zídek, tvořící květníky určené pro husté osázení zelení (keře, polokeře). Tento princip „květníků“ je použit i pro ukončení teras na vlastním objektu domu. Samotná hmota domu výrazně potlačuje úroveň prvního podlaží, které je utopeno v terénu a stává se tak podzemním podlažím. Poslední obytné podlaží navrženého domu je vždy v hlavních pohledech – jak z východní tak i západní strany, ustupující a vzniká tak prostor pro terasu. Ustoupením posledního podlaží také vyniká hmota dvou obytných podlaží v úrovni 1. a 2. np. Dominantní pohled z východní stany je odlehčen nejen zelení v květnících na terasách, ale i použitím pásových oken, které dělí hmotu po obvodu. Kombinace různých druhů materiálu a členění objektu, předsazených a ustupujících částí, pocitově dům zmenšuje, a je jedním z významných architektonických záměrů projektu.

Barevné pojetí je navrženo ve světlých odstínech přírodních barev. Barevná škála bude v přírodních odstínech hnědé, béžové, světle šedé, cihlové a doplněna o přírodní obkladové materiály – jako jsou kameny a dřevo.

název stavby Viladům z pražské šestky
místo stavby Praha 6
investor soukromá osoba
autorství DomusDesign: Ing. arch. Lucia Hladná, Ing. Jiří Marek, Ph.D.
spolupráce
DomusDesign
 


 
 
Aktuality o informačních technologiích a architektuře vychází od roku 1999.
Vydává Centrum pro podporu počítačové grafiky ČR s.r.o. ve spolupráci s earch.cz
 
© Copyright 2007 - 2012 Centrum pro podporu počítačové grafiky s.r.o. a earch.cz. Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.